Provozní řád Rodinné Školičky

Rodinná Školička

(dále v textu jako "Školička")

je svépomocná skupinka rodičů a dětí sloužící k setkávání dětí předškolního a školního věku v individuálním/domácím vzdělávání.


Provozovatel


Školička je provozována spolkem Rodinný klub Seloutky z.s.

Předsedkyně spolku: Mgr. Hana Zámečníková
Adresa: Seloutky 16, 798 04 Určice
Tel. +420 777 244 514
E-mail: rodinnyklubseloutky@gmail.com
IČ 05240174
Číslo účtu: 2201050003/2010

(dále jako "provozovatel", "spolek" nebo "KLUB").


Status


Školička má status dětského klubu.

Školička není registrovanou mateřskou školou. Všechny děti v posledním předškolním roce (od 5 let) proto musí být zapsány ve státní mateřské škole v režimu individuálního vzdělávání.

Školička není ani registrovanou školou dle školského zákona 561/2004 Sb., děti zde neplní povinnou školní docházku. Všechny děti školního věku (od 6 let) proto musí být povinně zapsány ve státní základní škole v režimu individuálního vzdělávání. Je zcela na zodpovědnosti rodičů, aby své dítě zapsali v základní škole a zajistili pro dítě individuální vzdělávání dle § 41 školského zákona. Doporučujeme vybrat si školu, která umožňuje portfoliové přezkušování.

Za průběh individuálního vzdělávání dítěte jsou i nadále zodpovědní rodiče dítěte. Školička ale rodinám ráda poskytne informace a podporu při podávání žádosti o individuální vzdělávání a při vytváření portfolia k přezkoušení.


Filozofie Školičky


Filozofií Školičky je rodinná péče o děti, respektující přístup, svobodná hra a sebeřízené vzdělávání.

Všichni u nás děláme hlavně to, co nás nejvíce baví, a pomáháme si vzájemně, abychom k tomu měly dostatek času, klidu, materiálů, zdrojů a informací.

Jsme přesvědčeni o tom, že se děti učí přirozeně nejlépe právě tehdy, když si mohou svobodně hrát a dělat to, co je zrovna opravdu zajímá. Důvěřujeme jejich schopnostem naučit se vždy to, co potřebují umět, v čase, ve kterém se to ony samy potřebují a chtějí naučit. My se jim k tomu snažíme vytvářet co nejpodnětnější prostředí a jít jim sami příkladem, protože se děti mnohé naučí právě nápodobou.

Nemáme žádné osnovy ani plán učiva, zvonění, přestávky, systém hodnocení, odměny ani tresty, nerozlišujeme učení a hru (viz YouTube: TEDxPrague – Jana Nováčková – Jak se ztouhy učit se stane sběratelství známek).

Školička v žádném případě nemá sloužit, a ani neslouží, jako příprava na dril a systém vzdělávání v běžných státních školách, nebo jako jejich náhrada.

Je naopak vhodná pro příznivce svobodného(/-ějšího) života a sebeřízeného vzdělávání, kteří si pro své děti přejí pravidelnou společnost skupinky dalších dětí, s možností zúčastnit se různých projektů a aktivit, aniž by do nich byly nuceny.

TIP

Pro inspiraci doporučujeme prostudovat např.:knihu "Svoboda učení" od P. Graye

knihu "Výchova bez poražených" od T. Gordona

Další odkazy na knihy, videa a jinou inspiraci průběžně zveřejňujeme na našem BLOGu.

Větší svoboda znamená i větší zodpovědnost.

Dbáme nejen na vědomí naší vlastní svobody, ale zároveň také na vědomí naší vlastní zodpovědnosti za naše chování. To se odráží už v Podmínkách přijetí a účasti ve skupince, v Našich dohodách, které společně s dětmi a s průvodkyněmi dětí dodržujeme, v hlasování, pomocí kterého se jako skupina často rozhodujeme, ale také třeba v environmentálních tématech, kterým se průvodkyně dětí aktivně věnují.


Průvodkyně dětí a jejich kompetence


Ve Školičce nemáme paní učitelky, ale průvodkyně, které děti oslovují jednoduše "teto" (v Provozním řádu o nich dál mluvíme jako o "průvodkyních", "průvodkyních dětí" nebo jako o "tetách").

Průvodkyně dětí:

zajišťují dětem svobodné a přitom podnětné prostředí,

dohlížejí na bezpečí dětí a na dodržování Našich dohod,

vytvářejí pro děti různé možnosti programu, nabízejí dětem různorodé aktivity, ale nenutí je se programu účastnit,

chystají dětem jídlo a pití, ale nenutí je jíst ani pít,

nabízejí dětem možnosti odpočinku během celého dne podle aktuálních potřeb, ale nenutí je odpočívat ani spát po obědě,

pomáhají dětem hledat řešení sporů, ale neřeší je za ně,

pomáhají dětem s hygienou, oblékáním, u jídla a nebo třeba při tvoření, ale neposluhují jim.


Zázemí a prostory


Setkávání Školičky probíhá v zázemí Rodinného KLUBu Seloutky, na adrese Seloutky 16. Jedná se o výminek rodinného domu (sestávající z malé jídelny, koupelny – záchod a umyvadlo, kuchyňky, relaxační místnosti), dvůr, zahradu a samostatnou klubovnu.

Děti mají k dispozici klubovnu s učebními pomůckami, hudebními nástroji, výtvarnými potřebami, knihovničkou a hernou s hračkami. Na dvoře a zahradě, kde trávíme velké množství času, mají k dispozici velkou tabuli s křídami, pískoviště, zahradní dílnu, bahenní kuchyňku, ohniště a množství přírodních materiálů...

Chodíme také na procházky na nedaleké hřiště, na výlety po blízkém okolí, do lesa, ke studánkám, k ohradám, kde se pasou koně nebo lamy... prostě vyrážíme do světa za přírodou.

Nezavrhujeme ale ani moderní technologie. Děti mají možnost napsat rodičům zprávu (messenger, SMS) nebo jim v případě potřeby i zavolat. Starší děti mají přístup k počítači, na kterém si mohou zahrát jednoduché, logické a kreativní hry. Někdy se s dětmi díváme i na různá videa (např. pohádky, video návody na tvoření, naučné pořady, v češtině i v angličtině).


Kapacita skupinky


10 dětí

Skupinku se snažíme udržet co nejmenší, aby bylo možné co nejvíce zachovat rodinnou péči o dítě a individuální přístup ke každému.

Na prvním místě u nás nestojí potřeba naplnit kapacitu, ale vytvářet skupinku, ve které si všichni navzájem sedíme a vycházíme spolu v klidu a pohodě. Vyhrazujeme si proto právo nepřijmout či dodatečně vyloučit rodiny, které tyto podmínky nesplňují.


Kritéria pro přijetí a účast ve skupince


U dítěte je potřeba:

věk nad 3 roky

dostatečná míra samostatnosti
(stravování, oblékání, hygiena, odpočinek)

schopnost a zájem domluvit se
a dodržovat základní dohody

dobrovolná účast ve skupince


Rodiče musí:

souznít s filozofií Školičky a spolku

souhlasit s provozními podmínkami

dodržovat Provozní řád Rodinného KLUBu

dodržovat Provozní řád Rodinné Školičky

být členy spolku Rodinný klub Seloutky z.s.

platit členské příspěvky


Zkušební měsíc

Samozřejmě většině dětí chvíli trvá, než rozkoukají, než se s námi seznámí a také než se sžijí s fungováním skupinky. Většinou trvá zhruba první měsíc, než poznáme, zda si společně budeme vzájemně sedět a vycházet spolu.

Podobně je to i mezi námi dospělými, kdy teprve postupně zjišťujeme, zda se nám společně dobře komunikuje a spolupracuje. 

Pokud tomu tak není a situace se nelepší, dítěti se u nás nelíbí a nevyhovuje mu styl fungování naší skupinky, případně je nesnadná komunikace a spolupráce ze strany rodičů, spolupráci po zkušebním měsíci ukončujeme.Zápis do Školičky


Pokud mají rodiče s dětmi zájem o přijetí do skupinky, je potřeba kontaktovat koordinátorku Školičky, Mgr. Hanu Zámečníkovou, a to buď na mail: rodinnyklubseloutky@gmail.com
nebo na tel.čísle 777 244 514.

Zápis se koná pravidelně na začátku srpna (termín bývá vypsán na stránkách Rodinného KLUBu v sekci Aktuálně). Individuální zápis a přijetí do skupinky ale mohou proběhnout i kdykoli během školního roku.

Po domluvě s vedením spolku se rodiče s dětmi mohou neprve přijít podívat, jak to u nás vypadá, jak probíhá den, a seznámit se s námi. Tato návštěva je bezplatná, není potřeba být členy spolku.

U samotného zápisu procházíme Provozní řád, podmínky přijetí a účasti ve skupince, naše představy a možnosti. Pokud se dohodneme na spolupráci, podepisujeme Zápisní list a Informovaný souhlas.


Školičkovné


Školičkovné je hrazenou formou členského příspěvku.

Výše příspěvku se odvíjí od počtu dní v týdnu, ve kterých dítě Školičku navštěvuje:

1 den v týdnu = 2 000 Kč / měsíc
2 dny v týdnu = 3 000 Kč / měsíc
3 dny v týdnu = 4 000 Kč / měsíc
4 dny v týdnu = 5 000 Kč / měsíc
5 dní v týdnu = 6 000 Kč / měsíc

Sourozenecká sleva činí 25 % z příspěvku na jedno z dětí (na sourozence, který do Školičky dochází nejmenší počet dní).

V případě půldenního nebo jinak zkráceného pobytu ve Školičce se výše příspěvku nemění.

Členské příspěvky je nutné hradit nejpozději do posledního pracovního dne předchozího měsíce, ideálně však do 25.dne předchozího měsíce, a to buď hotově nebo na účet spolku Rodinný klub Seloutky z.s. 2201050003/2010. Do zprávy pro příjemce stačí napsat jméno dítěte.

Výjimečné/nepravidelné návštěvy Školičky jsou možné - při včasné domluvě a pokud to kapacita skupinky zrovna dovoluje. Příspěvek na jeden den činí 500 Kč (+ příspěvek na stravu 50 Kč / den).

Příspěvek je nevratný.

Ve výjimečných případech (při větším počtu omluvených dní z důvodu vážné nemoci, úrazu, delší dovolené) je možné se domluvit na individuální slevě.

Náhrady za omluvené dny:

Za řádně omluvené dny je možné si vybrat náhradní docházku.

Den je brán jako řádně omluvený při nahlášení do 17.00 předchozího dne.

Konkrétní termíny náhradní docházky je vždy nutné předem domluvit s koordinátorkou Školičky, nebo s průvodkyní, která ji zastupuje.

Náhradu lze vybrat pouze ve dnech, kdy to dovoluje aktuální kapacita skupinky.

Náhrady za omluvené dny propadají po 3 měsících.

Ceník reflektuje reálné náklady s provozem a zkvalitňováním služeb a je pravidelně aktualizován.

Veškerý provoz Školičky je hrazen pouze ze členských příspěvků členů spolku Rodinný klub Seloutky. Abychom mohli fungovat svobodně, např. přijímat neočkované děti, nevyužíváme žádných dotací od státu.

Z příspěvků je hrazeno:

nájem, energie a topivo, údržba a úklid prostor, vybavení prostor, výtvarné materiály, hygienické potřeby a výplata průvodkyním dětí.

Členský příspěvek není možné odečíst z daní.


Harmonogram roku


Školička probíhá od září do června.

Nedržíme se běžných školních prázdnin, dodržujeme pouze státní svátky, jinak fungujeme i např. přes jarní prázdniny a podzimní prázdniny. Výjimkou jsou pouze Vánoce, kdy máme vánoční prázdniny, a měsíc červenec...

V červenci je Školička zavřená.

V srpnu probíhá "Letní Školička".

Srpnová docházka do "Letní Školičky" záleží na individuální domluvě. Je nutné se předem přihlásit, nahlásit počet a data plánovaných dní ve Školičce a zaplatit příspěvek, a to nejpozději do 30.6.


Provozní doba


pondělí – středa / 8.00 – 16.00

Tj. 8.00 nejčasnější příchod a 16.00 nejzazší odchod.

Pokud se stane, že rodiče potřebují přivést dítě ráno před otevírací dobou (před 8.00) nebo odpoledne po zavírací době (po 16.00), je nutné se domluvit předem s průvodkyní dětí.

Při pozdních odchodech (po 16.00) je za každou započatou půlhodinu započtena částka 50 Kč k příspěvku na stravu, který je splatný zpětně na začátku následujícího měsíce.

Mimo tuto provozní dobu je přísně zakázáno vstupovat na pozemek Rodinného KLUBu bez výslovného svolení jeho majitelů.


Harmonogram dne


8.00-9.00
scházíme se, vítáme se

9.00-9.30
ranní porada, svačinka

9.30-10.00
oblékání a balení se (pokud jdeme ven)

10.00-11.30
dopolední program

11.30-12.00
návrat do Školičky
(pokud jsme byli mimo areál Školičky),
příprava oběda

12.00-13.00
oběd, poklizení po obědě, mytí nádobí
odpolední porada

13.00-14.30
odpolední program

14.30-15.00
odpolední svačinka
ukončení programu

15.00-16.00
uklízení, balení batůžků, příprava na odchod
loučení se a odchody dětí

16.00
nejzazší odchod

Tyto časy jsou pouze orientační
(kromě otevírání v 8.00 a zavírání v 16.00).

Pozdější příchody (po 9.00) a dřívější odchody (před 15.00) jsou u nás možné (a běžné). Je ale nutné počítat s tím, že pokud tak dítě zmešká hlasování/oběd/svačinu, jeho hlas/oběd/svačina tím propadá. Pokud je skupinka zrovna na procházce/výletě mimo areál Rodinného KLUBu, je nutné, aby rodič s dítětem Školičku kontaktovali a skupinku buď společně našli nebo na ni společně počkali před KLUBem. V této době zůstává za dítě zodpovědný rodič.


O programu


My sami jsme tvůrci programu – děti i tety.

Každý den mají tety pro děti připravené různé možnosti programu, např. výtvarné, hudební, tvůrčí a vzdělávací projekty, které dětem nabízejí a ze kterých si děti mohou vybrat, a nebo mají někdy připravenou jen jednu činnost, kterou je ten den potřeba udělat.

Pokud se ale děti rozhodnou věnovat se svému vlastnímu programu, mohou.

Samozřejmě ale není možné, aby si každý z nás dělal úplně cokoli.

Svoboba jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.

I u nás existují určitá omezení:

- svojí činností nemůžeme rušit nebo jinak omezovat ostatní,

- musíme dbát na bezpečnost, není možné ohrožovat sebe ani ostatní (nebo jim jakkoli ubližovat),

- není možné ničit majetek Školičky, ostatních dětí nebo cizí majetek.

(Téměř) veškerý program je dobrovolný.

Děti se zapojují vždy tak, jak se na to zrovna samy cítí.

Pokud se dítě nechce zapojovat do toho, co ten zrovna dělají tety nebo ostatní děti, nemusí (výjimkou jsou například výlety, které odhlasovala většina a na které pak musí celá skupinka, protože zůstat v KLUBu sám není z bezpečnostních důvodů možné).

Děti si mohou vymyslet a vybrat vlastní aktivitu nebo nemusí celý den dělat vůbec nic, pokud na to zrovna nemají náladu. Průvodkyně sice dětem nabízejí různé možnosti, ale tlačit děti za každou cenu do aktivity nemohou. Může se tak stát, že si děti jeden den domů přinesou dvacet obrázků a k tomu ještě různé úlovky z výletu, zatímco druhý den nedonesou vůbec nic – je to jen na nich.

O společných činnostech hlasujeme.

Pokud se chystáme dělat něco společného, při čem je potřeba, abychom se zapojili všichni (např. z bezpečnostních důvodů), rozhodujeme se společně pomocí hlasování.

Děti se tak přímo podílí na tvorbě společného programu. Může se tak stát, že jsme někdy celý (tý)den venku na procházkách na dvoře a zahradě, a jindy jsme zase celý (tý)den uvnitř.

Před hlasováním si vysvětlujeme, o čem se hlasuje a jaké jsou návrhy a možnosti. Kdokoli chce, uvádí výhody a nevýhody a ptá se na otázky, které jej k daným možnostem napadají, má možnost ovlivnit ostatní nebo přinést svůj vlastní návrh. Poté se hlasuje, rozhoduje samozřejmě většina.

I při těchto společných činnostech se ale snažíme každému vyjít vstříc a uzpůsobit program tak, aby se mohli realizovat každý z nás po svém – na zahradu doneseme stolečky s kreslením, lehátka, knihy, na výlet přibalíme deky, hračky, vezmeme vozík...


Výbava dětí

- povinná:


1. Vhodné oblečení a obuv

Děti je potřeba oblékat vždy podle aktuálního ročního období a počasí:
na jaře/podzim - nepromokavá bunda, kalhoty i obuv,
při dešti - gumáky, nepromokavé oblečení, pláštěnka, deštník,
v zimě - nepromokavé boty, do kterých nezapadá sníh,
jednoduché a (pokud možno) nepromokavé kombinézy,
punčochy, rukavice, čepice, nákrčník,
v létě - klobouček či kšiltovka proti sluníčku...

Je navíc potřeba vybírat oblečení, které lze ušpinit, nic drahého a choulostivého.

Cokoli zůstává s dítětem ve Školičce může být použito pro pobyt venku – procházky, výlety, hru na zahradě = ušpiněno!

Je také důležité vybrat oblečení, které si je dítě alespoň zčásti schopné obléct samo.

2. Náhradní oblečení

= taška s náhradním oblečením, pro případ, že se dítě zašpiní nebo mu bude zima.

Je vhodné do ní zabalit: ponožky, punčochy, spodní prádlo, tričko s krátkým/dlouhým rukávem, tepláčky či leginy, šortky, mikina...

Taška s náhradním oblečením většinou zůstává ve Školičce, je třeba ji občas probrat a doplnit podle aktuální roční doby.

3. Batoh

4. Dopolední svačina

Vždy prosím dávejte dětem svačinky ve stavu vhodném k přímé konzumaci, bez nutnosti ohřívání nebo dokonce vaření (instantní kaše, polévky apod).

5. Láhev na pití
(s neprotékajícím pítkem)


- nepovinná:


1. Přezůvky

V interiéru centra (v herně atd.) nevyžadujeme používání přezůvek,
děti mohou chodit pouze v ponožkách nebo i naboso (v závislosti na ročním období). V zimním období je ale nošení přezůvek vhodné.

2. Hračky a osobní věci

Děti si k nám mohou brát vlastní hračky, odrážedla apod.

Za cennosti, šperky, drahou elektroniku ani za hračky a ostatní věci nenese KLUB zodpovědnost.

Za své věci si děti odpovídají samy.
Nemusí je nikomu půjčovat, ale také nemohou po nikom vyžadovat, aby je za ně uklízel, dohlížel na ně, hledal je v případě, že se jim ztratí, apod.

Je navíc velmi nápomocné, je-li vše označené jménem nebo alespoň monogramem dítěte. Neoznačené oblečení a věci se mohou snadno omylem ztratit v batůžcích a věcech ostatních dětí a mnohem hůře se pak dohledávají.


Stravování


Dopolední svačinu si nosí děti svoji z domova. Mohou si ji sníst kdykoli během dne, všichni se ale scházíme při "ranní poradě" zhruba v 9.00-9.30, kde dětem možnost svačit připomínáme.

Oběd a odpolední svačinu zajišťujeme společnou, v rámci sousedské výpomoci. Vaříme jednoduchá domácí jídla, snažíme se o zdravou kuchyni.

Příspěvek na stravu činí 50 Kč / den (zahrnuje oběd a odpolední svačinu).
Příspěvek je placen zpětně, podle počtu dní strávených ve Školičce.
Je placen vždy v hotovosti!

Stravování/den je bráno jako omluvené při nahlášení do 17.00 předchozího dne.

Děti nejsou nuceny k jídlu ani k pití.


Odpočinek


Nemáme nařízený ani odpolední klid ani odpolední spánek.

Děti mají po celý den k dispozici lehátka, křesílka, gauče a deky, na kterých mohou odpočívat. Tety zajišťují dětem možnost klidu/odpočinku podle aktuálních potřeb dětí a možností skupinky.

Nikdo není nucen odpočívat či spát, pokud sám nechce.


Přítomnost rodičů


Pokud to kapacita skupinky dovoluje, mohou rodiče strávit s dětmi ve Školičce den. Vhodné je to především na začátku docházky, než se děti dostatečně adaptují. Rodiče v tomto případě platí příspěvek 100 Kč (bude připočten k příspěvku na stravu, viz bod Stravování).

Pokud jsou s dětmi v KLUBu přítomní rodiče, jsou za děti zodpovědní oni sami.


Mimořádné akce


V rámci Školičky pořádáme pro děti a rodiče různé mimořádné akce i mimo běžnou provozní dobu. Tento Provozní řád platí i pro tyto akce.


Rodičovská setkání


Jednou za půl roku (většinou v prosinci a v květnu) organizuje Školička setkání rodičů, zaměřené na předávání informací o uplynulém půlroce, řešení případných problémů, které se mohly během pololetí vyskytnout, a oznámení plánovaných změn v následujícím pololetí.


Vzájemná informovanost


Školička průběžně informuje rodiče o tom, jak se jejich dětem ve skupince daří. S dostatečných předstihem rodičům hlásí, jaké větší akce jsou v plánu, jaké vybavení a pomůcky budou děti potřebovat atp.

Rodiče informují vedení Školičky o všech podstatných změnách v životě dítěte, které by mohly ovlivnit jeho pohodu a chování ve skupince, aby mohl i tým průvodkyň adekvátně uzpůsobit svoji péči o dítě.


Ochrana osobních údajů


Spolek vždy požaduje pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro účast uživatelů programové nabídky a služeb KLUBu.

V případě účasti dítěte ve Školičce jde o jméno a příjmení rodičů a dítěte, datum narození, rodné číslo dítěte, základní informace o zdravotním stavu dítěte,
e-mailovou adresu rodičů, jejich telefon a adresu.

Rodiče vyslovují svůj souhlas se zpracováním těchto osobních údajů (a dále také např. se zveřejněním fotek jejich dětí na BLOGu spolku a na jeho facebookové stránce) při zápisu podpisem Zápisního listu a Informovaného souhlasu.

O tyto osobní údaje pak spolek pečuje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a také podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a které je obecně známé pod zkratkou GDPR.

Spolek uchovává veškeré osobní údaje členů spolku i jejich dětí v bezpečných podmínkách, chrání je před zneužitím a neposkytuje je dalším osobám či organizacím bez souhlasu dotyčného člena, vyjma zákonem stanovené činnosti.

Spolek likviduje osobní údaje po té, kdy dotčené osoby přestanou užívat programovou nabídku a služby KLUBu.


Bezpečnostní opatření


Průvodkyně dětí jsou za děti zodpovědné pouze v provozní době Školičky, a to od okamžiku předání (po vyslovení souhlasu s předáním) do okamžiku předání dítěte zpět rodiči nebo jiné pověřené osobě.

Vrata KLUBu jsou v době provozu Školičky vždy zamčená, je nutné zvonit. Pokud se nejde dozvonit, je možné, že jsme na zahradě nebo procházce/výletě, pak je potřeba nám zatelefonovat.

Každé ráno před začátkem Školičky a odpoledne po skončení prochází průvodkyně prostory KLUBu a kontrolují, zda se někde nenacházejí nebezpečné předměty, které případně odstraní z dosahu dětí.

S ostrými předměty a jinak potencionálně nebezpečnými předměty (např. s tavnou pistolí apod.) smí děti pracovat pouze pod dohledem některé z průvodkyň.

Průvodkyně pravidelně absolvují kurzy první pomoci.

Průvodkyně s sebou neustále nosí mobilní telefon, aby mohly v akutních případech přivolat pomoc.

V KLUBu i klubovně se nacházejí hasicí přístroje a lékarnička.

Lékarničku s sebou skupinka bere i na výlety a delší procházky.

Mimo areál KLUBu jsou děti povinny držet se skupinky a mohou se od ní vzdalovat pouze po domluvě s některou z průvodkyň na nezbytně dlouhou dobu, ideálně v doprovodu některé z průvodkyň.

Průvodkyně dětem pravidelně vysvětlují a připomínají zásady bezpečnosti.


Ochrana zdraví


Průvodkyně mohou ráno převzít pouze dítě v dobrém zdravotním stavu. Děti jevící příznaky onemocnění (teplota, silná únava, silný kašel, bolest břicha, hlavy, v krku...) jsou průvodkyně povinny odeslat zpět domů.

Pokud se u dítěte projeví příznaky onemocnění v průběhu dne, informujeme o tom neprodleně rodiče, kteří jsou povinni si dítě co nejdříve vyzvednout.

V případě, že rodiče zjistí, že se dítě setkalo s osobami nakaženými vážnými infekčními chorobami (neštovice, spalničky, zárděnky apod.), jsou povinni to neprodleně ohlásit vedení Školičky, abychom se mohli společně domluvit na následujícím postupu a nedošlo k nakažení ostatních dětí/dospělých.


Náhrada škod


Spolek nezodpovídá za ztrátu, poškození či zničení oblečení dětí, ani jejich hraček a dalších osobních věcí, které si s sebou do Školičky mohou nosit. Pokud děti své oblečení, hračky či ostatní věci ztratí, poškodí nebo zničí, jsou za to zodpovědné ony samy.

Pokud dojde k poškození či ztrátě majetku kohokoli jinou osobou, je tato osoba povinná toto poškození či ztrátu poškozenému vynahradit.

Pokud dojde k poškození prostor, vybavení či zařízení KLUBu dítětem, jsou toto poškození povinni opravit/uhradit rodiče dítěte.


Ukončení docházky


K ukončení docházky do skupinky může dojít jak ze strany provozovatele či ze strany rodičů dítěte, ale také ze strany samotného dítěte.

Ukončení docházky ze strany provozovatele

Pokud se stane, že dítě soustavně nedodržuje Naše dohody a nebo že rodiče dítěte nerespektují a nesouzní s filozofií a přístupem Školičky, nedodržují Provozní řád KLUBu či Rodinné Školičky, nebo případně že dochází k jiným neshodám neslučitelným se vzájemnou spoluprací, má provozovatel právo ukončit docházku dítěte. Předpokládaná výpovědní doba je jeden měsíc, avšak při hrubém porušení Našich dohod nebo Provozního řádu může dojít k okamžitému vyloučení dítěte ze skupinky i rodičů ze spolku, bez nároku na vrácení členského příspěvku.

Ukončení docházky ze strany rodičů

Pokud se k ukončení docházky rozhodnou rodiče dítěte, je předpokládaná výpovědní doba opět jeden měsíc. Pokud se rodiče rozhodnou ukončit docházku během tohoto měsíce, členský příspěvek se nevrací.

Ukončení docházky ze strany dítěte

Pokud samo dítě není se svojí účastí ve skupince dlouhodobě spokojené, vyhrazuje si provozovatel právo přijmout rozhodnutí o ukončení docházky i od samotného dítěte. Dobrovolná docházka dětí do skupinky je jedním z hlavních předpokladů fungování skupinky.

Způsoby ukončení spolupráce

Při ukončení docházky ze strany provozovatele nebo rodičů se předpokládá písemné ukončení docházky. Při ukončení docházky ze strany dítěte k němu může dojít ústní formou.


Změny Provozního řádu vyhrazeny.

Hana Zámečníková


Žádné komentáře:

Okomentovat