Ochrana osobních údajů

Velmi si vážíme důvěry, se kterou nám svěřujete Vaše osobní údaje. V tomto textu bychom Vás rádi seznámili s tím, jak s těmito údaji nakládáme.

Spolek Rodinný klub Seloutky z.s. (adresa: Seloutky 16, 798 04 Určice, tel. 777 244 514, e-mail: rodinnyklubseloutky@gmail.com, IČ 05240174) vždy požaduje pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro členství ve spolku a pro účast uživatelů programové nabídky a služeb KLUBu.

V případě členství ve spolku jde o jméno, příjmení, datum narození, adresu, telefon a e-mailovou adresu, jak to určují stanovy spolku.

V případě účasti dítěte v Rodinné Školičce jde o jméno a příjmení rodičů a dítěte, datum narození, rodné číslo dítěte, základní informace o zdravotním stavu dítěte, e-mailovou adresu rodičů, jejich telefon a adresu. Rodiče dětí (tj. členové spolku) vyslovují svůj souhlas se zpracováním těchto osobních údajů (a dále také např. se zveřejněním fotek jejich dětí na BLOGu spolku a na jeho facebookové stránce) při zápisu podpisem Zápisního listu a Informovaného souhlasu.

O tyto osobní údaje pak spolek pečuje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a také podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstupuje v účinnost 25.5.2018 a které je obecně známé pod zkratkou GDPR.

Spolek uchovává veškeré osobní údaje členů spolku i jejich dětí v bezpečných podmínkách, chrání je před zneužitím a neposkytuje je dalším osobám či organizacím bez souhlasu dotyčného člena, vyjma zákonem stanovené činnosti.

Spolek likviduje osobní údaje po té, kdy dotčené osoby přestanou užívat programovou nabídku a služby KLUBu.

V Seloutkách 24.5.2018

za spolek Rodinný klub Seloutky z.s.

Mgr. Hana Zámečníková
předsedkyně spolkuŽádné komentáře:

Okomentovat