Provozní řád Rodinného KLUBu

1.
Chováme se k sobě slušně, s respektem.
Rodinný KLUB je založen na láskyplném-kontaktním-empatickém rodičovství, respektující komunikaci a přístupu... Zdržujeme se proto jak fyzického, tak i psychického násilí vůči dětem (a samozřejmě i vůči dospělým).

2.
Pokud jsme nemocní, zůstáváme doma.
Všech akcí KLUBu je možné se účastnit pouze v dobrém zdravotním stavu - jednak abychom akci sami bez obtíží zvládli a také abychom nenakazili ostatní.

Pokud se dozvíme, že jsme se v nedávné době setkali s vysoce infekční chorobou a byli jsme mezitím (v inkubační době) na některé z našich akcí, informujeme o tom co nejdříve KLUB i ostatní účastníky.

3.
Udržujeme pořádek.
Na každé akci si po sobě uklízíme a po skončení akce uvádíme prostory do původního stavu (výjimkou je samozřejmě zhotovená výzdoba apod.)

4.
Jsme zodpovědní za své věci, které si s sebou přineseme. 
Rodinný KLUB nezodpovídá za majetek účastníků jeho akcí.

5.
Pokud jsme v KLUBu se svými dětmi, zodpovídáme za ně my sami. 
Rodinný KLUB zodpovídá pouze za děti, které jsou v KLUBu bez doprovodu rodičů a které byly řádně předány některé z tet/průvodkyň dětí.

6.
Napravujeme své chyby.
V případě, že poškodíme prostory či majetek KLUBu nebo ostatních účastníků akcí, jsme povinni tyto škody KLUBu nebo ostatním vynahradit/uhradit.

7.
Dodržujeme provozní dobu.
Mimo dobu konání jednotlivých akcí je přísně zakázáno vstupovat na pozemek Rodinného KLUBu bez výslovného souhlasu a vědomí jeho majitelů.


Tento Provozní řád platí pro všechny účastníky veškerých akcí KLUBu, ve veškerých prostorách a na celém pozemku KLUBu. 

Za souhlas s Provozním řádem je považována samotná účast na akci. Neznalost Provozního řádu neomlouvá ;-)

Změny Provozního řádu vyhrazeny.

V Seloutkách 29.4.2018

Mgr. Hana ZámečníkováŽádné komentáře:

Okomentovat